General Terms and Conditions

Generelle Vilkår

Velkommen til å bruke Internett-baserte tjenester fra Mascus gjennom nettsiden www.mascus.no (nedenfor kalt "Internett-tjeneste"). Ved å bruke og/eller registrere deg i Internett-tjenesten, godtar du å overholde vilkårene som er angitt nedenfor. Derfor ber vi om at du nøye vurderer vilkårene. De generelle vilkårene for andre parter enn Mascus er her uttrykkelig utelukket.

1. Generell informasjon om internettjeneste

Internett-tjenesten er en Internett-basert offentlig markedsplass for brukere for å kunne finne, kjøpe og selge tunge kjøretøyer og maskiner. Internett-tjenesten presenterer et oppdatert utvalg av brukte kjøretøy og maskiner fra ledende produsenter og forhandlere. Det er også mulig for private selgere å legge ut annonser. Internett-tjenesten bringer sammen kjøpere og selgere.
Hensikten med Internett-tjenesten er å publisere annonser av brukte kjøretøy og maskiner på Internett. Salgsavtale om et brukt nyttekjøretøy eller en brukt maskin, som tilbys for salg på Internett-tjenesten ("Objekt"), er alltid utarbeidet og inngått direkte mellom selger og kjøper. Mascus er på ingen måte involvert i transaksjonen eller kjøpsavtalen. Alle detaljer om Objektet leveres av selger. Mascus er ikke ansvarlig for informasjonen som presenteres i annonsen gjennom Internett-tjenesten.
Formålet med annonsene som er publisert i Internett-tjenesten er simpelthen å informere. Selv om Mascus ønsker at selgere som bruker Internett-tjenesten er forsiktige og opptrer i god tro, kan Mascus ikke garantere at informasjonen fra selgere er feilfri. Før du kjøper et objekt som annonseres for salg på Internett-tjenesten, er kjøperen forpliktet til å sjekke alle detaljer som kan påvirke kjøperens kjøpsbeslutning med selgeren. Når du kjøper en brukt vare via Internett-tjeneste, bør kjøperen være så forsiktig som om det gjennomføres et kjøp av en lignende vare via en annonse i en avis eller på et annet vis.
Hvis du bestemmer deg for å skaffe et brukt nyttekjøretøy eller en maskin, og benytter finansiering eller transporttjeneste eller noe annet produkt på grunnlag av data publisert i Internett-tjenesten, er din kontraktspartner selgeren av produktet/tjenesten og ikke Mascus.

2. For å registrere deg som bruker av Internett-tjenesten

Hvis du vil registrere deg som bruker på Mascus Internett-tjeneste, fyll inn forespurt brukerdata og godta å overholde de vilkårene som er gitt før du registrerer deg som bruker (via hyperkoblingen). Mascus lagrer informasjonen du oppga, noe som betyr at du ikke trenger å fylle inn informasjonen igjen når du bruker Internett-tjenesten neste gang. Alle som registrerer seg som bruker av tjenesten, må være minst 18 år.
Ved å godta Internett-tjenestens vilkår, bekrefter du at informasjonen du har oppgitt er korrekt, og samtykker til å varsle Mascus (via e-post) dersom brukerinformasjonen endres. Mascus forbeholder seg retten til å nekte registrering uten å gi noen grunn. Mascus kan si opp dine brukerrettigheter dersom informasjonen som er oppgitt er utilstrekkelig eller feil, eller hvis du ikke har varslet om endringer. Mascus kan også nekte deg retten til å bruke Internett-tjenesten og avbryte kontoen dersom du ikke opptrer i henhold til vilkårene. Til rådighet har også Mascus de midler til rettslig beskyttelse som loven bestemmer.
For å anvende Internett-tjenesten trenger du et brukernavn og et passord som må holdes hemmelig, slik at uautoriserte personer ikke gis tilgang til Internett-tjenesten. Som bruker av Internett-tjenesten må du umiddelbart underrette Mascus via e-post hvis en tredjepart har fått tilgang til brukernavnet eller passordet ditt. Inntil Mascus har mottatt beskjeden, er du selv ansvarlig for bruken av Internett-tjenesten (med brukernavnet og passordet ditt), selv om bruken av Internett-tjenesten ikke er autorisert av deg.

3. Databeskyttelse og bruk av cookies

Mascus respekterer brukernes personvern og arbeider med kommersielt fornuftige midler for å forhindre upassende bruk av personopplysningene som leveres til Internett-tjenesten. Data som samles inn eller leveres til Mascus, lagres på servere i Europa. Mascus kan bruke og overføre kundeinformasjon (som navn og e-postadresser) til tredjepartsleverandører for å utføre funksjoner i forbindelse med Mascus sine tjenester. Når Mascus bruker tredjeparts tjenesteleverandører, som hjelper Mascus med å støtte sin virksomhet, bruker Mascus kontraktsmessige og teknologiske midler for å kreve at tjenesteleverandørene bare bruker gitt informasjon til å levere produkter og tjenester for Mascus - ikke til eget bruk. Data kan også overføres til leverandører av tilbehør, tilleggsprodukter og finansieringstjenester, eller til andre leverandører av brukte maskiner- og tjenester, i samsvar med en brukers forespørsel om disse tjenestene. Ytterligere informasjon finnes i vår personvernpolicy, som inneholder informasjon om bruk av cookies på Mascus. Ved å registrere deg som bruker av Internett-tjenesten, godtar du personvernreglene, inkludert bruk av cookies.

4. Å publisere en annonse

Annonser som legges inn eller sendes til Mascus, tolkes som en forespørsel om å få annonsen publisert på Internett-tjenesten. Det er selgerens ansvar å spesifisere i hvilken kategori av nettstedet hver reklame skal publiseres; på Mascus-annonser, på Mascus Plus (selgerens egne brukte maskiner vist på eget nettsted) og/eller selgerens eget intranett/ekstranett service.
The user of the Internet Service is responsible for making sure that it has acquired necessary rights and permissions to the content produced by it to the Internet Service. The content produced by it should not infringe any intellectual property rights or other rights of any other person or entity and should not contain statements or material the publication of which may give rise to liability to damages or liability for Mascus. The user of the Internet Service shall fully compensate any and all damage to Mascus if the content does not comply with this provision.
Brukeren av Internett-tjenesten er ansvarlig for å sørge for at den har fått nødvendige rettigheter og tillatelser til innholdet som den produserer til Internett-tjenesten. Innholdet som produseres av brukeren, bør ikke være i strid med noen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til noen annen person eller enhet, og bør ikke inneholde erklæringer eller materiale hvis offentliggjøring kan føre til erstatningsansvar eller annet ansvar for Mascus. Brukeren av Internett-tjenesten skal fullt ut kompensere for all skade på Mascus hvis innholdet ikke overholder denne bestemmelsen.
Hvis en annonse av en eller annen grunn ikke er egnet for publisering, vil Mascus kontakte selger via e-post. Mascus forbeholder seg retten til å fjerne innholdet umiddelbart uten videre varsel til selgeren, samt å si opp bruksretten til en selger eller kjøper som, ifølge Mascus-vurdering, bruker Internett-tjenesten feilaktig eller på en måte som strider med god oppførsel. Forutsetningene for publisering av hver annonse er vurdert separat.
En annonse kan bare gjelde for ett objekt (brukt nyttekjøretøy eller brukt maskin).
Det er selgerens ansvar å sørge for at annonsen inneholder riktige produktdata som gir tilstrekkelig informasjon om objektet, tilstanden og andre forhold som er viktige hos en kjøper i samsvar med lover, myndighets-reglementer og gode kjøpsvaner. Du godtar å overholde informasjonen om pris og garanti og annen informasjon du oppgir i annonsen din. Det er ditt ansvar å varsle Mascus hvis det annonserte objektet er solgt, slik at annonsen din kan fjernes.
Mascus har rett til å redigere, klassifisere og kopiere hele eller deler av materialet du har angitt på Internett-tjenesten og bruke det fritt i sin virksomhet.
Mascus er ikke i stand til å kontrollere om informasjonen fra brukerne er riktig. Derfor er informanten fullstendig ansvarlig for eventuelle kostnader og skader som oppstår på grunn av feil informasjon gitt til Mascus. Det er mulig å suspendere publisering av en annonse når som helst. Annonseavgift vil ikke bli belastet dersom annonsen annulleres før den publiseres.
På grunn av Mascus sine regelmessige tiltak for å indeksere og sikre data, er innholdet i betalte annonser ikke umiddelbart synlig på Mascus sin Internett-tjeneste. Indekseringsintervaller kan variere avhengig av serverbelastning. Annonser fra kunder fra Mascus fakturaer er vanligvis synlige på Internett innen timer. For å sikre sikkerheten til våre kunder og besøkende, kontrolleres private annonser for falskt, villedende eller ulovlig innhold. Denne sjekken kan ta opptil 72 timer til annonsene er synlige på Mascus Internett-tjenesten.
Mascus er pålagt å returnere annonsegebyret dersom Mascus ikke publiserer en godkjent reklame. Kompensasjonen for en upublisert annonse er i alle tilfeller begrenset til det betalte annonsegebyret. Reklameavgift behøver ikke returneres dersom annonsen ikke er publisert på grunn av faktorer utenfor Mascus sin kontroll eller av grunner som Mascus ikke med rimelighet kunne forutse eller forhindre.

5. Avgifter og fakturering

Det er gratis å registrere seg som bruker av Internett-tjenesten, å lese annonsene, kontakte selgere og publisere henvendelser.
Publiseringen av individuelle annonser på Internett-tjenesten er en avgifts tjeneste. Avgiftene for de publiserte annonsene er satt i henhold til gjeldende prisliste. MVA blir lagt til alle priser på Mascus prisliste.
Publisering av en annonse som sendes til Internett-tjenesten er alltid betinget av at annonsegebyret betales. Annonser kan betales for enten ved bruk av nettbank, giro, bankoverføring eller med kredittkort. På Mascus startsiden er det lenker til nettbanken som skal brukes til betaling. Ingen annonsering vil bli publisert før den er fullt betalt. Kontrakts kunder som markedsfører brukte nyttekjøretøy og maskiner regelmessig, får fakturaer i henhold til prisliste eller kundeavtale.

6. Informasjon om annonserte kjøretøy og maskiner

Mascus ønsker å understreke til brukeren at data om brukte biler og maskiner på Internett-tjenesten kommer fra selgerne. Dataene om objektets estimerte tilstand er basert på selgerens subjektive vurdering, og er derfor selgerens egen oppfatning av objektets tilstand.
Informasjonen om tilstanden til brukt kjøretøy/maskin er derfor ikke basert på en evaluering utført av en uavhengig og nøytral observatør. Mascus er ikke ansvarlig for korrektheten av slik informasjon .

7. Immaterielle rettigheter

Brukeren erkjenner at alle immaterielle rettigheter med hensyn til nettsidene, domenene, underdomenene, utformingen, teksten, innholdet, bildene, logoen, varemerket Mascus, programvaren og programmaterialet og annet materiale som er inneholdt i Internett-tjenesten tilhører Mascus, med unntak av innholdet i annonsene, og at brukeren derfor eksplisitt frasier seg eventuelle rettigheter med hensyn til slik immateriell rettighet. Med mindre Mascus eksplisitt har gitt skriftlig tillatelse, kan ikke brukerne distribuere, publisere, reprodusere, tilgjengeliggjøre for offentligheten eller kommersielt, eller på annen måte utnytte det beskyttede materialet.

8. Kompensasjon for erstatning og ansvarsbegrensning

Mascus garanterer ikke at Internett-tjenesten vil fungere feilfritt, eller at Internett-tjenesten og dens servere er fri for datavirus eller andre skadelige mekanismer. Mascus kan ikke holdes ansvarlig for skade som skyldes feil, datavirus eller andre skadelige mekanismer. Hvis bruken av Internett-tjenesten resulterer i behov for service eller erstatning av utstyr eller data, er Mascus ikke ansvarlig for disse kostnadene. Internett-tjenesten leveres "som den er" og Mascus er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av bruk av Internett-tjenesten, samt funksjonsfeil eller andre feil hos Internett-tjenesten.
Hvis det oppstår en feil forårsaket av Mascus når det gjelder gebyrbaserte tjenester, kan Mascus velge å rette feilen eller returnere annonsegebyret til brukeren. Kompensasjonsbeløpet er høyst lik mengden av annonsegebyret som brukeren har betalt Mascus for bruk av Internett-tjenesten. Mascus er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruker eller tredjepart eller skade som Mascus ikke med rimelighet kunne ha forventet.
På Internett-tjenesten finner du lenker til nettsteder som publiseres av eksterne tjenesteleverandører som er uavhengige fra Mascus. Selv om Mascus tilbyr deg koblinger til disse tjenestene, vil Mascus påpeke at disse tjenestene leveres av de relevante tjenesteleverandørene og skal brukes på vilkår som er bestemt av disse leverandørene. Mascus er ikke ansvarlig på noen måte for produkter eller tjenester fra andre.
Det totale ansvaret for Mascus i henhold til denne avtalen skal i alle tilfeller begrenses til 500 EUR, unntatt i tilfeller hvor skaden er forårsaket av forsettlig handling eller grov uaktsomhet .

9. Tilgjengelighet

Mascus har retten til å (uten varsel) helt eller delvis, omforme, fjerne, legge til eller på annen måte endre innholdet i Internett-tjenesten, driftstider, tekniske detaljer eller annet innhold. Mascus har rett til å midlertidig suspendere levering av Internett-tjenesten for vedlikehold eller modifisering av Internett-tjenesten, og Mascus kan ikke holdes ansvarlig for slik suspensjon, vedlikehold eller modifikasjon.

10. Endring av vilkår

Utvalget og utformingen av Internett-tjenesten utvikler seg kontinuerlig, og derfor forbeholder Mascus seg retten til å endre vilkårene for sine tjenester. Ved innlogging skal brukeren informeres om de endrede vilkårene, eller via e-post. Endringene trer i kraft etter innlogging eller innen 30 dager etter publisering av endringene på Internett-tjenesten (inkludert via e-post). Hvis du fortsetter å bruke Internett-tjenesten etter at vilkårene er endret, bekrefter du at de nye vilkårene er bindende for deg selv om du har registrert deg som bruker før de nye vilkårene tredde i kraft.

11. Tilbakemelding

Hvis du mener at materialet i Internett-tjenesten inneholder feil, vennligst gi oss beskjed ved å sende informasjon til Mascus via "tilbakemelding" -linken på Internett-tjenestens forside. Vennligst beskriv feilen, eller problemet i detalj, i meldingen.

12. Vilkår for ugyldighet

Om et vilkår av disse generelle vilkårene, anses å være ugyldig, ugjennomførlig eller uhåndterlig til noen grad, gjelder likevel alle gjenværende vilkår.

13. Force majeure

En part er ikke ansvarlig for brudd på kontraktsforpliktelser på grunn av hindringer som ligger utenfor partens innflytelse (f.eks. streik, lockout, data-kommunikasjonsforstyrrelse, brann, tyveri, vannskade, sabotasje, hærverk eller andre liknende uventede hendelser), hindringer en part ikke kunne forutsi når avtalen ble inngått og konsekvensene parten med rimelighet ikke kunne ha forhindret.

14. Gyldighet av vilkår

Disse betingelsene vil bli akseptert når du bruker Internett-tjenesten eller ved å registrere en bruker på Internett-tjenesten. Betingelsene gjelder for en ubestemt periode. Mascus kan alltid nekte brukeren tilgang til Internett-tjenesten dersom brukeren bryter disse betingelsene, forstyrrer andre brukere eller ødelegger for bruk av tjenesten.

15. Tidlig oppsigelse

Til tross for hva som ellers er foreskrevet, er avtalen mellom begge parter brutt med umiddelbar virkning hvis:

a) Enhver part fundamentalt bryter sitt ansvar i henhold til denne avtalen og unnlater å rette det opp innen 30 dager etter skriftlig forespørsel.
b) Enhver part suspenderer utbetalinger, tilbudsavdrag, går konkurs eller andre lignende forhold oppstår som med rimelighet kan anses som bevis for insolvens eller likvidasjon .

16. Underleverandører

Mascus har rett til å bruke underleverandører i levering av sine tjenester.

17. Tvister og gjeldende lov

Norsk lov skal gjelde for denne avtalen, unntatt valg av lovbestemmelser. Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår knyttet til denne avtalen, eller avtalebrudd, oppsigelse eller gyldig term, skal avgjøres av domstolen i Oslo, Norge.

Dette dokumentet er skrevet på norsk. Om denne avtalen er oversatt til annet språk, vil den engelske versjonen bestemme og avgjøre.

18. Kontaktinformasjon

Fagmedia AS
(Lisenspartner til Mascus International BV)
Nydalsveien 12
0412 Oslo
Norge
Org nr: 976 556 992