Dine spørsmål og kommentarer er verdifulle verktøy for oss når vi skal utvikle Mascus-tjenesten. Vi leser dine tilbakemeldinger, og vil på anmodning svare så raskt som mulig.

Gi tilbakemelding

Min kommentar: *
Jeg vil ha svar på min tilbakemelding
Navn:
Epost: *
Telefon: *

Kontakt Mascus

Fagmedia AS
Postboks 24 Nydalen
0412 Oslo
Norge

+47 22 77 20 00
www.mascus.no

Petter Vemo
Country Manager/Salgsdirektør
Tlf: +47 90 88 28 15

Erik Rusten
Sales Manager/Salgssjef
Tlf: +47 90 98 45 16