Dine spørsmål og kommentarer er verdifulle verktøy for oss når vi skal utvikle Mascus-tjenesten. Vi leser dine tilbakemeldinger, og vil på anmodning svare så raskt som mulig.

Gi tilbakemelding

Min kommentar: *
Jeg vil ha svar på min tilbakemelding
Navn:
Epost: *
Telefon: *

Kontakt Mascus

Nordiske Fagmedier AS

Nydalsveien 12 a-c
0412 Oslo
Norge

+47 90 98 45 16

Erik Rusten
Sales Manager / Salgssjef
+47 90 98 45 16
erik.rusten@mascus.no
Petter Vemo
Country manager / Salgsdirektør
+47 90 88 28 15
petter.vemo@egmont.com